Om Scanbygg

Scanbyggs affärsidé är att låta bygga och sälja högkvalitativa bostadsrätter i Skåne. Vi bygger bostadshus på lägen som av skilda anledningar är attraktiva för bostadsköpare. Om lägets främsta kvalitet består i att det ligger naturskönt så anpassar vi arkitekturen efter det. Det kan vara fönstrens placering och storlek likaväl som att variera husens placering för att utblickarna mot den omgivande naturen ska bli så bra som möjligt. På detta sätt skapar vi hus som tar hänsyn till sin omgivning och som är behagliga att bo i.

Vi anser att standardlösningar ofta görs av gammal vana och inte för att det är bättre eller kostnadseffektivt. Vi väljer ofta bort standardlösningar för att använda andra väl beprövade metoder istället. Det kan tex vara den vanligt förekommande idén att plåta in utvändiga fönstersmygar, det anser vi att man kan lösa på ett mer estetiskt tilltalande sätt. Det kan också vara att vi endast använder blandare av rostfritt stål för att undvika hälsofarligt bly i dricksvattnet, eller att vi använder plastfri färg till utvändiga fasader, för att undvika algpåväxt. Detta är tre exempel som visar på vårt arbetssätt. Vi nöjer oss inte med standardlösningar utan vill konstant gå steget längre för att skapa en bättre boendemiljö. Den extra insats som detta kräver vid ritbordet får vi tillbaka med råge i det färdiga huset. 

Vårt slutgiltiga mål i varje projekt är att de boendes förväntningar ska överträffas. Först då anser vi att det varit ett väl utfört arbete som vi kan känna stolthet över.

Historik Sydinvestkoncernen

Ulf Raihle startade 1980 ett bostadsbolag med förvaltning av hyresrätter i bolaget Scanbygg. Tio år senare förvaltade bolagen 19 fastigheter med 350 lägenheter i centrala Ystad. Sedan 2011 har bolaget skiftat fokus till nyproduktion av bostäder under ledning av Ulfs son William.